Yourts

Yurt. Khakassia
Elena Vrublevskaya Gallery, Moscow, 2005

y_expo_urta3 y_expo_urta2 y_expo_urta1